Available courses

Hlavní témata:

  • podpora výuky textových procesorů,
  • základní typografická pravidla,
  • systémové a konzistentní zpracování textových dokumentů,
  • základní pravidla vědecké a publikační praxe.Informační obsah:

  • Souhrn informací pro VYUČUJÍCÍ VŠ Humanitas zaměřený na tvorbu testů v LMS Moodle.
  • Přihlášení vyžaduje klíč k zápisu.
  • Žádost o klíčk k zápisu směřujte na e-mail: machalek.roman@huni.cz

Kurz na podporu výuky Psychologie osobnosti a Vývojové psychologie

  • Vyučující: Mgr. Janka Křížová
  • E-mail: krizova.janka@huni.cz