Available courses

Informační obsah:

  • Souhrn informací pro VYUČUJÍCÍ VŠ Humanitas zaměřený na tvorbu testů v LMS Moodle.
  • Přihlášení vyžaduje klíč k zápisu.
  • Žádost o klíčk k zápisu směřujte na e-mail: machalek.roman@huni.cz

Kurz na podporu výuky PSYCHOPATOLOGIE:

  • Zápis do kurzu vyžaduje přihlašovací KLÍČ.
  • Klíč k zápisu vám poskytne vyučující kurzu: vaclavkova.renata@huni.cz

Kurz psychologické poradenství a psychoterapie_Křenovská

Výuka ruského jazyka_2

Výuka ruského jazyka_1